ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Καλώς ήρθατε

  Αν θέλετε να εγγραφείτε στον Σύνδεσμο Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης, μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής πατόντας πάνω στην παρακάτω εικόνα, να την εκτυπώσετε, να την συμπληρώσετε και να την προσκομίσετε μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου μας.


Για την εγγραφή μελών στο Σύνδεσμό μας :

  •     Έναρξη της Εφορίας.
  •     Πρόσφατο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
  •     'Αδεια από την Διεύθυνση Βιομηχανίας.

 

Για τη Θεώρηση Αδείας :  

    Οι άδειες που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Βιομηχανίας λήγουν κάθε 8 χρόνια μετά την ημερομηνία της έκδοσής τους σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012 και χρειάζονται θεώρηση. Μην αμελείτε τη θεώρηση της αδείας σας, γιατί όσων οι άδειες έχουν λήξει και δεν έχουν θεωρηθεί, δε θα σφραγίζονται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις από το Σύνδεσμο.

 Για την Απόκτηση 'Αδειας Φυσικού Αερίου :

    Όσοι είστε κάτοχοι της Άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και έχετε παρακολουθήσει τα σεμινάρια καυσίμων αερίων (52 ώρες στον Ο.Α.Ε.Δ.), σπεύστε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας στο Σύνδεσμο για να δώσετε εξετάσεις για την Άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού με την οποία πλέον έχετε δικαίωμα της εγκατάστασεις δικτύου Φυσικού Αερίου.

    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

  •     'Aδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού.
  •     Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας.
  •     Πρόσφατο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
  •     Πιστοποιητικό του Ο.Α.Ε.Δ. για το σεμινάριο που έχετε παρακολουθήσει.
  •     2 έγχρωμες φωτογραφίες.

 

Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις :

    Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Αδειούχων Υδραυλικών για την Πολεοδομία, κατατίθενται στον κατά τόπω Σύνδεσμο (εκεί όπου έγινε το έργο κι όχι όπου ανήκει ο υδραυλικός) για θεώρηση, σε τριπλότυπο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παραθέτουμε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των Συνδέσμων της Ελλάδας :