ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων.

Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά, για κάθε φορολογική περίοδο ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό.

Χρόνος υποβολής περιοδικών δηλώσεων.

Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται ως εξής :

α) Υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. κάθε μήνα και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα υποχρεωτικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, εφόσον είναι αρχικές, χρεωστικές και εμπρόθεσμες. Ειδικά για πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

β) Υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κάθε τρίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον είναι εργάσιμη και ο ΑΦΜ τους λήγει στα ψηφία 1-2, τις επόμενες τέσσερις εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο Α.Φ.Μ. τους λήγει αντίστοιχα στα ψηφία 3-4 (1η εργάσιμη μετά την 20η), 5-6 (2η εργάσιμη), 7-8 (3η εργάσιμη), 9-0 (4η εργάσιμη).

Στην περίπτωση που μεσολαβούν τοπικές ή γενικές αργίες οι προθεσμίες μετακυλίονται στις επόμενες εργάσιμες.

Οι υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet τις αρχικές, εμπρόθεσμες, χρεωστικές δηλώσεις μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο και τις πιστωτικές ή μηδενικές μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα αυτού.

Επισημάνσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων.

Οι υποκείμενοι που υποβάλλουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις δηλώσεις τους μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, προκειμένου να αποφεύγουν τη δημιουργία προβλημάτων, προστριβών και προσαυξήσεων θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα παρακάτω :

  • να αποφεύγουν να στέλνουν τις δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.
  • να δίνουν εντολή στην Τράπεζα για την καταβολή του ακριβούς χρεωστικού ποσού με το σωστό ΑΦΜ και για τη σωστή φορολογική περίοδο.
  • να φροντίζουν να έχουν γράψει στην εντολή τους το ακριβές χρεωστικό ποσό της δήλωσης και να έχουν τουλάχιστον αυτό το ποσό ως υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην Τράπεζα.

 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών.

Οι εμπρόθεσμοι αρχικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Παραδόσεων υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, έως την 26η του επόμενου μήνα, από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές.

Οι εκπρόθεσμοι ή διορθωτικοί Πίνακες υποβάλλονται ΜΟΝΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 Επέκταση εφαρμογής χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α..

Από 01.01.2007 υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. :

  • οι υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών.
  • οι υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εκτός των υλικών που υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αξίας.
  • τεχνολογικά βοηθήματα για ανάπηρους (ισχύς από 22/12/2006.