ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Πλεονεκτήματα

Αγαπητοί Καταναλωτές,

Η κατοχύρωση με άδεια του επαγγέλματος του θερμοϋδραυλικού, που με τα Π.Δ. 38/91 και Π.Δ. 48/95 θέσπισε η πολιτεία, συνιστά παράλληλα και την κατοχύρωση αλλά και την προστασία του καταναλωτή. Ο αδειούχος θερμοϋδραυλικός είναι ο μοναδικός που ξέρει και μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα των εγκαταστάσεών σας.

Γι' αυτό εμπιστευτείτε μόνο τους αδειούχους θερμοϋδραυλικούς.

Διεκδικείτε ποιότητα στις εγκαταστάσεις σας!!!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1. Μη σφίγγετε τις βρύσες. Αν στάζουν θέλουν διόρθωμα ή αλλαγή μηχανισμού.
2. Τα φιλτράκια εκροής των βρυσών καθαρίζουν από τα άλατα, αν τα βυθίσουμε ένα 24ωρο στο ξύδι.
3. Όταν τελειώνει η χρήση του πλυντηρίου να κλείνετε την παροχή του νερού.
4. Όταν απουσιάζετε καιρό από το σπίτι σας να σφραγίζετε το γενικό διακόπτη νερού. Το χειμώνα να αφήνετε ανοιχτές τις βρύσες, για να αδειάσει το δίκτυο. Όταν επανέλθετε, αφήστε να τρέξει άφθονο νερό.
5. Τον ηλιακό μας θερμοσίφωνα κατά τους θερινούς μήνες, αν δεν τον χρησιμοποιούμε τακτικά, καλύπτουμε τους συλλέκτες και το φθινόπωρο συμπληρώνουμε αντιψυκτικό στο κύκλωμα και μονώνουμε τους σωλήνες νερού.
6. Αλλάξτε κάθε 2-3 χρόνια τη βαλβίδα ασφαλείας του θερμοσίφωνα-ηλιακού-μπόιλερ και ελέγχουμε το ανόδιο μαγνησίου.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον αδειούχο υδραυλικό σας.


ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Μην πειράζετε τα διάφορα όργανα του λεβητοστασίου.
2. Εξαερώστε τα σώματα σας, για να έχετε υψηλή απόδοση.
3. Μην αφήνετε το χειμώνα με παγωνιές την εγκατάσταση θέρμανσης άνευ λειτουργίας ή χωρίς αντιψυκτικό ή χωρίς νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
4. Ελέγξτε κάθε χρόνο τη βαλβίδα ασφαλείας, τον αυτόματο πληρωτή και το δοχείο διαστολής για την ασφάλεια σας.
5. Ελέγξτε κάθε 2-3 χρόνια το ανόδιο μαγνησίου.
6. Μετά το τέλος του χειμώνα κλείστε το γενικό διακόπτη ρεύματος του λεβητοστασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον αδειούχο υδραυλικό σας.


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

    Χρησιμοποιούμε το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ως καθαρή και ασφαλή πηγή για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Όταν αποφασίσετε να το χρησιμοποιήσετε, τότε :
1. Επικοινωνήστε με την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, για να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.
2. Απευθύνεστε σε αδειούχους εγκαταστάτες τεχνικούς για την ορθή εκτέλεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων κατανάλωσης και τη σύνδεση των συσκευών χρήσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
3. Μετά το πέρας των εργασιών οι αδειούχοι εγκαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να σας παραδώσουν την προβλεπόμενη από το Νόμο Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, που σας εξασφαλίζει ποιότητα υλικών και κατασκευής, με τη δεκαετή ευθύνη του τεχνικού για την εγκατάσταση που πραγματοποίησε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΣΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
1. Αποφύγετε να ανάβετε φλόγες.
2. Αποφύγετε να ενεργοποιήσετε διακόπτες και ηλεκτρικά κουδούνια.
3. Ανοίξτε αμέσως πόρτες παράθυρα, για να εξαεριστεί ο χώρος.
4. Κλείστε τη βάνα του μετρητή ή το γενικό διακόπτη παροχής αερίου.
5.Ειδοποιήστε αμέσως την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης στα παρακάτω τηλέφωνα :

10 302 (24ώρη τηλεφωνική υπηρεσία, χρέωση μιας αστικής μονάδας από σταθερό τηλέφωνο και από κινητό με βάση τον κατάλογο του παρόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης).

800 11 87878 

2310 520309 και 2310 520642 

Η Εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτηση με άμεση επέμβαση στο σημείο που πληροφορήθηκε ότι υπάρχει διαρροή.



ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ. 38/91