ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Μητρώο Υλικών

Το Π.Δ. 38/91 επιτάσσει στις εγκαταστάσεις να τοποθετούνται υλικά με προδιαγραφές. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος (Ο.Β.Υ.Ε.), μόνη της στην αρχή και σε συνεργασία με τον ΕΛ.Ο.Τ. στη συνέχεια, σχεδίασε ένα έντυπο "ταυτότητας" του κάθε προϊόντος, στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ποιότητά του.

Τα έντυπα αυτά συντάσσονται, υπογράφονται και αποστέλλονται στην Ο.Β.Υ.Ε. από τον παραγωγό ή αντιπρόσωπο του κάθε προϊόντος. Με βάση αυτά τα έντυπα δημιουργείται το "Μητρώο υλικών με προδιαγραφές" από την Ο.Β.Υ.Ε..

Το Μητρώο είναι χωρισμένο στα εξής κεφάλαια :

Σωλήνες και εξαρτήματα, μηχανήματα κεντρικής θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, είδη υγιεινής, αποφρακτικά και ρυθμιστικά όργανα.

Διαβάστε ή κατεβάστε τοπικά στον υπολογιστή σας το Μητρώο σε μορφή κειμένου doc.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ & ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ.