ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Συνεδριάσεις

Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Έτους 2016

Διοικητικό Συμβούλιο 24.03.2016

Διοικητικό Συμβούλιο 01.03.2016

Διοικητικό Συμβούλιο 29.01.2016

Διοικητικό Συμβούλιο 12.01.2016

Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Έτους 2015

Διοικητικό Συμβούλιο 17/11/2015

Πρόσκληση Συγκρότησεις σε Σώμα Δ.Σ. 


 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ  Ο.Β.Σ.Θ.

Σε σύσκεψη της Ο.Β.Σ.Θ.  με τα σωματεία του τεχνοοικοδομικού κλάδου, έγινε εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  οι επαγγελματίες του κλάδου.
Από τον Σύνδεσμό μας παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Βαργιάμης Δημήτριος και ο γ. γραμματέας Καραπινίδης Ιωάννης.
Ο πρόεδρος για την καταπολέμηση της λαθραίας εργασίας που πλήττει όλα τα τεχνικά επαγγέλματα πρότεινε τη δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού τεχνικών επαγγελμάτων ανά περιφέρεια με παράρτημα σε κάθε νομό , τον ουσιαστικό έλεγχο και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις στα εισαγόμενα προιόντα που αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα, τον έλεγχο και την κατάθεση στην Περιφέρεια των αδειών των αλλοδαπών που εργάζονται σε τεχνικές υπηρεσίες και καθιέρωση ποσοστού παρακράτησης 5% υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. στα τιμολόγια αλλοδαπών παροχής υπηρεσιών τεχνικών επαγγελμάτων.