ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

 

Σήμα Σ.Ε.Υ.Θ.

        
 Καλωσορίσατε στο site του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμόϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ορθή ενημέρωσή σας για θέματα που αφορούν το κλάδο μας, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου αλλά και να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.

 

   ΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 10ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ!!!!!!!!!

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται εντός ενός μηνός από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη.

 Η εγγύηση ισχύει με την επίδοση της Υ.Δ.Κ.Ε., στον καταναλωτή σφραγισμένη από τον Σύνδεσμο μας.

 Καλύπτει τον καταναλωτή στο κομμάτι των υλικών ότι είναι πιστοποιημένα, και στο κομμάτι της κατασκευής, ότι έγινε με βάση τις τεχνικές οδηγίες και την ισχύουσα Νομοθεσία για κάθε Ειδικότητα.

 Το πρώτο μέρος της εγγύησης που αφορά τα υλικά, επιβαρύνει τον κατασκευαστή των υλικών, (Χρησιμοποιούμε ΜΌΝΟ πιστοποιημένα υλικά)!!!

 Το δεύτερο μέρος της εγκατάστασης - κατασκευής του έργου, επιβαρύνει τον εγκαταστάτη - κατασκευαστή Θερμοϋδραυλικό του έργου.

 Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, είναι πιστοποιημένοι αδειούχοι υδραυλικοί, και σας παρέχουν Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης σε κάθε εργασία τους. 

 

  Ο Σύνδεσμος ήταν και θα είναι κοντά στον Αδειούχο Υδραυλικό και στον Καταναλωτή, για να δώσει λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει!!!

 

 

Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες