ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Διοικητικό Συμβούλιο 22/04/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών του Νομού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 26 Απριλίου διοικητικό συμβούλιο στο γραφείο… περισσότερα


ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 26/03/2018

Ο Σ.Ε.Υ.Θ. σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 20/05/2018 από τις 09:00-12:00 στα εξωτερικά Ιατρεία του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. περισσότερα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 30/08/2017

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ περισσότερα


Δείτε όλα τα Νέα

Καταστατικό

Η Πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (σύνδεσμος) με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το έτος 1923 αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με αριθμό 884/1923 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1678/1972 και 835/1979 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθ. 740 (Πολ. 434) επαγ. 323 που διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, το ν. 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1746/1988 και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Στης 07.04.2014 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το καταστατικό μας τροποποιήθηκε και ο Σύνδεσμος μας άλλαξε την επωνυμία του πλέον «Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης».

Για να δείτε ολόκληρο το αυθεντικό κείμενο του καταστατικού πατήστε επάνω στην παρακάτω εικόνα :
                                                                                       Νέο Καταστατικό Κωδικοποιημένο